O České unii CR 

Česká unie cestovního ruchu ČR představuje významného hráče v oblasti turismu a cestovního ruchu v České republice. Jako největší nezávislé profesní sdružení v zemi, má klíčovou roli v koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v tomto dynamicky se vyvíjejícím odvětví. Její činnost se zaměřuje na podporu a rozvoj cestovního ruchu, s cílem posilovat jeho konkurenceschopnost a udržitelný růst. Česká unie cestovního ruchu se nejen věnuje podpoře členů a zastupování jejich zájmů na národní úrovni, ale také pracuje na zlepšování podmínek pro cestovní ruch v celé České republice.

Kromě zastupování zájmů podnikatelů v cestovním ruchu a poskytování odborné podpory, se Česká unie cestovního ruchu ČR věnuje i propagaci České republiky jako atraktivní turistické destinace. Přispívá k rozvoji domácího i mezinárodního turismu prostřednictvím marketingových kampaní, veletrhů, workshopů a dalších akcí. Její práce zahrnuje také sledování trendů v cestovním ruchu, výzkum trhu a poskytování důležitých informací a analýz svým členům. V neposlední řadě se unie snaží podporovat trvale udržitelný rozvoj turistiky, který respektuje potřeby místních komunit a zachovává kulturní i přírodní dědictví.