Partneři 

Partneři

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

www.czechtourism.cz

Memorandum o spolupráci

Asociace krajů České republiky

Asociace krajů České republiky

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky Programové cíle Asociace krajů České republiky - hájit společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociace v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy - hájit a prosazovat společné zájmy krajů v procesu přípravy vstupu České republiky do Evropské unie - vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace - podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců krajů - pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky.

http://nsmascr.cz/
Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.

https://www.smocr.cz/
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a legislativní servis. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.).

www.amsp.cz
Holubová advokáti s.r.o.

Holubová advokáti s.r.o.

Kancelář Holubová advokáti s.r.o. byla založena roku 1991. Specializujeme se na právo v cestovním ruchu. Dále se věnujeme obchodnímu právu, start-upům, nemovitostem a řešení případů profesní odpovědnosti. Našimi klienty z oblasti cestovního ruchu doposud byli cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely, průvodci, horští průvodci a vůdci, přepravci a restauratéři. Rádi pronikneme i do problematiky bazénů, kempů, léčebných lázní aj. Působíme také jako honorární konzulát Islandu v České republice.

www.holubova.cz
Alpdest CEE s.r.o

Alpdest CEE s.r.o

Společnost Alpdest CEE byla založena v roce 2015 jako spin-off startup projektu financovaného Evropskou kosmickou agenturou. Cílem projektu bylo definovat nové služby v horských střediscích, které využívají satelitní signály a data pro zvýšení bezpečnosti a informovanosti návštěvníků. Dnes se společnost zaměřuje na oblast profesionální digitalizace turistických obsahů, práci s otevřenými daty v průmyslu cestovního ruchu a na digitální obsahový marketing. Spolupracujeme s technologickými lídry v oboru na globálním trhu. Propojujeme destinace a poskytovatele služeb v cestovním ruchu s jejich budoucími hosty a zákazníky.

https://www.alpdest.cz
Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 15000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání téměř 4000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut Univerzity. Nově zde také můžete studovat obor Cestovní ruch! Nenechte si ujít i výhodně studijní nabídky ve spolupráci FCR a MUP!

https://www.mup.cz
Česká biskupská konference (ČBK)

Česká biskupská konference (ČBK)

Česká biskupská konference je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám. V rámci svých aktivit mj. rozvíjí i církevní turistiku, skrze níž nabízí všem poutní místa, poutě, duchovní cvičení, zajímavosti, ale i akce, např. oblíbenou Noc kostelů.

https://www.cirkev.cz a https://cirkevnituristika.cz

Prohlášení o spolupráci

Mediální partneři

TTG

TTG

TTG (Travel Trade Gazette) jsou noviny pro každého, kdo se cestovním ruchem zabývá seriózně. Platí to u nás i ve světě. TTG bylo v roce 1953, kdy v Londýně poprvé vyšlo, první publikací svého druhu, a od sedmdesátých let minulého století vydává noviny pod licencí TTG Media i řada vydavatelů mimo Velkou Británii. Současný seznam partnerů TTG Media zahrnuje TTG Italia, TTG Balkans, TTG Czech, TTG MENA, TTG Nordic, TTG Poland a TTG Russia & CIS. V kombinaci s portfoliem publikací vycházejících pod TTG Asia Pte – např. TTG Asia, TTG China a India – určuje značka TTG po celém světě směr, jakým se zpravodajství v oblasti turismu ubírá.

ttg.cz