Pečujeme o kvalitu 

Získejte známku Q – Pečujeme o kvalitu pro svůj podnik a ukažte, že vám na kvalitě služeb záleží.

Nyní máte možnost o značku kvality zažádat a tím získat konkurenční výhodu před ostatními. Program kvality „Pečujeme o kvalitu“ podporuje rozvoj a zajištění kvality ve službách.

Získat jej mohou poskytovatelé služeb, kteří se neustále zabývají otázkami kvality a každý den dělají maximum v zájmu svých hostů.

Připojte se i Vy do oficiální české klasifikace kvality služeb!
Česká unie cestovního ruchu s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism se zavazují k podpoře kvality služeb v České republice.

O značce

Značka Q je přizpůsobena každému sektoru vaší asociace, která se do značky zapojí. Nová značka Q volně navazuje na Český systém kvality služeb, který představoval systémové řízení kvality služeb v České republice. Pevně věříme, že i tento velmi zjednodušený model přispěje organizacím dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků a podpoří konkurenceschopnost České republiky jako turistické destinace.

Jak se můžete zapojit?

Investujete svůj čas do zlepšování kvality služeb. Značka Q je vhodná pro malé, střední i velké podniky. Obsah je přizpůsoben vaší velikosti i vašemu sektoru.

Zájemci o značku

 • Kontaktujte svou profesní asociaci (bez ohledu na členství)
 • Prostudujte materiály, vyplňte jednoduchou žádost „check-list.“
 • Vyčkejte na stanovisko Řídícího centra kvality k udělení značky ve shodě s agenturou CzechTourism.
 • Potvrďte souhlas s podmínkami značky/ využívání značky.
 • Značka Q je udělována na 3 roky.

Výhody zapojení

 • Q je jediná oficinální známka udělená profesionálům v cestovním ruchu za jejich klientskou vstřícnost a neustálé budování kvality svých služeb
 • Známka je udělována agenturou CzechTourism ve spolupráci s Českou unii cestovního ruchu
 • Prezentace na portále Kudyznudy.cz
 • Zvýhodněná účast na veletrzích, workshopech, forech, seminářích pro držitele značky Q v podobě 5-10% slevy dle typu akce.
 • Propagace v materiálech profesního sektoru
 • Výhody udělené zapojenou profesní asociací

Zažádat o známku

Máte-li zájem o značku Q, kontaktujte profesní asociaci, pod kterou vaše působnost spadá.

Sekce certifikovaných organizací

Kontakty

Česká unie cestovního ruchu,z.s. = Řídící centrum kvality

Agentura CzechTourism = garant projektu

Péče o kvalitu - příspěvky