KONTAKTNÍ ÚDAJE

Česká unie cestovního ruchu, z.s.

Sídlo společnosti:
Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 04234901
Spisová značka: vedená u Městského soudu v Praze, L 63114

ČÍSLA A SPOJENÍ

 • Martina Košlíková
  • 224 914 543
  • martina.koslikova@ceskauniecr.cz
 • Viliam Sivekprezident
  • 272 114 401
  • viliam.sivek@ceskauniecr.cz
 • Jaromír Polášekvýkonný viceprezident
  • jaromir.polasek@ceskauniecr.cz
 • Martin Plachýviceprezident
  • martin.plachy@ceskauniecr.cz