Žádáme Vládu ČR, aby umožnila provoz lanovek a vleků co nejdříve, nejlépe od soboty 23. 1. 2021, a to bez ohledu na termín přesunu protiepidemického systému PES do stupně č. 4. Na horách se v těchto dnech neřízeně pohybují tisíce návštěvníků s malými dětmi, kterým v mrazivých dnech nelze poskytnout potřebné základní služby, ani služby k zajištění bezpečí a plynulého provozu. Nejvytíženější místa jsou na hraně logistického kolapsu. Situace na horách je neudržitelná, k dalšímu prodlužování uzavírky provozu lanovek a vleků není dostatek důvodů.

K brzkému otevření areálů přikládáme následující odůvodnění:

 1. Z epidemiologického hlediska je provoz skiareálů velmi málo rizikový – pohyb osob probíhá venku a téměř individuálně. Současně pobyt na horách pozitivně působí na zdraví i psychiku návštěvníků, která je velmi důležitá zvláště po tolika týdnech od uzavření společnosti.
 2. Návštěvníci tráví čas na českých horách i v současné době (vzhledem k uzavření jiných možností trávení volného času), avšak bez jakéhokoliv bezpečnostního režimu. Areály to mohou po spuštění pozitivně ovlivnit – pokud by střediska byla v provozu, násobně se zvýší možnosti regulace návštěvníků díky pracovníkům areálů, zlepší se hygiena a dodržování všech nastavených opatření.
 3. Dodržování nastavených pravidel v místech shlukování (management front) jsou schopni provozovatelé bezpečně zorganizovat. Lze také nastavit přísnější opatření – např. respirátory FFP2 po vzoru Rakouska.
 4. Rizikovost zvýšené mobility je minimální – přesuny probíhají převážně autem, a to ve skupinkách osob, které spolu většinou tráví čas a vzhledem k absenci dalších služeb (ubytování, stravování) nedochází ke zvýšení rizikových kontaktů.
 5. Ve skiareálech se neočekává výrazně vyšší návštěvnost – zatím nefungují ubytovací, stravovací a další služby, nejsou cizinci, školní zájezdy, atd.
 6. S ohledem na blížící se jarní prázdniny se na hory chystá více rodin s malými dětmi (nehledě na uzavření LA), je třeba zajistit jim bezpečí, základní služby a plynulý provoz.
 7. Provoz lyžařských areálů nezvýší zátěž nemocnic – dle dostupných údajů bylo za běžného provozu okolo 90 % úrazů ošetřeno v horských Medical centrech a navíc budou chybět i některé další rizikové skupiny, jako např. cizinci. Zátěž nemocnic bude tedy podobná, jaká je nyní v uzavřených areálech a je způsobena zraněními běžkařů, sáňkařů a bobistů.
 8. Provoz skiareálů je umožněn v mnoha zemích Evropy, například ve Španělsku, Norsku, Švédsku, Bulharsku, ale zejména ve Švýcarsku a Rakousku, kde i přes pokračování lock downu ponechávají lyžařská střediska v provozu. Důvodem je skutečnost, že nejsou evidovány žádné případy nákazy, které by vznikly v důsledku lyžování.
 9. Výše uvedené zdravotně – epidemiologické okolnosti samozřejmě souvisí i s ekonomikou a přežitím provozovatelů areálů. Je zřejmé, že připravované kompenzace pro skiareály pomohou sanovat jen část nákladů a je nutná kombinace s vlastním omezeným provozem středisek a jejich tržbami. Bez těchto příjmů nastane situace, že i přes vynaložené náklady státu na kompenzace nedojde k záchraně mnoha provozovatelů v tomto sektoru. Situace na českých horách a v pohraničních regionech je už tak neudržitelná. 
 10. Skiareály mají vše připraveno a každý den uzavření navíc je pro ně fatální – jsou na naprosté hraně likvidity, částečně již propouští zaměstnance a bez rychlého zahájení provozu nebudou schopny dalšího fungování. Začátek provozu například až od poloviny února by jejich situaci již nepomohl.
 11. Provozovatelé lyžařských areálů a střešní organizace cestovního ruchu a sportu žádají vládu, umožněte svým rozhodnutím bezpečnou a aktivní návštěvu hor pro rodiče s dětmi o jarních prázdninách a spusťte provoz skiareálů co nejdříve. Frustrované rodiny a zejména děti potřebují pohyb a pobyt na čerstvém horském vzduchu a lyžování jim to bezpečně umožní.

Svaz obchodu a cestovního ruchu, Tomáš Prouza, prezident
Česká unie cestovního ruchu, Viliam Sivek, prezident
Asociace horských středisek ČR, Kateřina Neumannová, prezidentka
Asociace lanové dopravy, Jakub Juračka, prezident
Svaz lyžařů ČR, Lukáš Heřmanský, prezident
Unie horských povolání, Ladislav Janků, předseda