Jaké výhody plynou z certifikace v Českém systému kvality služeb a proč získat pro svou organizaci certifikát?

  • Získáte odborné a praktické know-how z oblasti řízení kvality.
  • Můžete rozvinout tzv. soft skills, tedy komunikační a další dovednosti managementu a pracovníků.
  • Systém kvality slouží především vám. Jeho výhodou je vysoká adaptabilita. Vy si sami určíte svou vizi i opatření, jakými ji budete naplňovat.
  • Pomůžete zvýšit konkurenceschopnost v cestovním ruchu.
  • Cílevědomé řízení kvality navíc snižuje náklady a riziko vzniku stresových situací, v neposlední řadě také fluktuaci personálu.
  • Pro zákazníka je mezinárodně srovnatelná značka dobrým vodítkem, jakou úroveň služeb může očekávat.
  • Značka „Q“ má marketingovou hodnotu. V jakých médiích jste ji mohli doposud vidět? Podívejte se zde.
  • Certifikace je bezplatná a organizace do ní investují pouze svůj čas.
  • Vaši pracovníci se mohou zdarma účastnit odborných kurzů a nadále se vzdělávat.

Podívejte se, v čem dalším vám certifikace pomůže na našich webových stránkách.