Rada A.T.I.C. ČR schválila na svém jednání 20. 9. 2022 vypsání výběrového řízení na „Zajištění služeb sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR“
Podklady a další informace k výběrovému řízení zájemci naleznou v příloze. 

Zdroj: http://www.aticcr.cz/vyberove-rizeni-sekretariat-a-t-i-c-cr/d-3280