Praha 5. března 2021 – Český spolek horských průvodců, člen České unie cestovního ruchu, žádá vládu, aby uznala, že nemohou vykonávat svou profesi. Systém různých opatření, jako jsou omezení pohybu, zákaz setkávání více osob, uzavřené hotely, stravovací zařízení a podobně, neumožňuje vykonávat činnost horských průvodců a vůdců. Fakt, že jejich povolání není v této době výslovně zakázáno, je pouze formální vytáčkou. Díky ní nemají horští průvodci šanci dosáhnout na kompenzace a současná situace je pro jejich profesi a jejich osobní životy zdrcující. V loňském roce přišli horští průvodci o zhruba 130 dnů práce a s ní související příjmy, letos se jen do března jedná již o 63 dnů.

„V  Rakousku, Německu i Itálii dostávají lidé nebo firmy, kterým byla zakázána či omezena činnost, automaticky podporu v procentuální výši ušlých tržeb. Ta se pohybuje v rozmezí 50-75 % ztrát předchozího obratu. V případě horských povolání dostávají podnikatelé v některých zahraničních oblastech i navazující jednorázovou podporu. V České republice je podpora vlády nulová. Loňské jaro jsme přežili, v létě jsme se snažili, ale podzim a zima je pro nás likvidační,“ komentuje situaci Michal Lollok,“ předseda Českého spolku horských průvodců.

Český spolek horských průvodců se snažil situaci řešit s Ministerstvem pro místní rozvoj, do jehož gesce spadá. Bohužel bezvýsledně. Do loňské dotační výzvy pro letní období pro průvodce cestovního ruchu nebyla horská povolání zahrnuta. Pokračování titulu či jeho rozšíření o horská povolání  se neuskutečnilo.

Fakt, že práce horských průvodců a vůdců není žádným nařízením zakázána, znamená zásadní problém při podávání žádostí o kompenzační bonus. Finanční správa žádosti zamítá s odůvodněním, že činnost horských průvodců není zakázána a tudíž nemají na kompenzace nárok. Na argumenty, že návazné služby, jako je ubytování nebo možnost pohybu z okresu do okresu, jsou zakázány, není brán zřetel. „Každodenně narážíme na to, že každý finanční úřad přistupuje k řešení našeho problému jinak. V některém okresu žádosti o kompenzace akceptují, v jiném nikoliv. Ve velkém případě zamítnutých žádostí byli naši členové telefonicky kontaktováni finanční správou a bylo jim doporučeno stažení žádosti o kompenzační bonus. Někteří podlehli a žádosti stáhli. O této situaci jsme komunikovali s  MMR a následně i MPO. Bohužel jsme se nedočkali žádné pozitivní reakce, pouze jsme obdrželi příslib, že spadneme do záchranné sítě pro obory, které na kompenzace nedosáhly. My už ale nejme optimisty. Mnoho kolegů ukončilo podnikání, jsou přihlášeni na úřadu práce, řada z nich si našla jakoukoliv jinou práci, aby byli schopni uživit rodiny,“ říká Michal Lollok.

„Vláda by měla uznat, že existují profese, které jsou postiženy, nekomplikovat již tak těžkou situaci lidem s problémy a dát jim možnost dosáhnout na pomoc. Česká unie cestovního ruchu považuje za klíčové vytvoření seznamu činností, které jsou zakázány, nebo nemohou být za daných okolností vykonávány,“ apeluje prezident České unie cestovního ruchu, Viliam Sivek. „Pomoc 500 Kč na den pro živnostníky platná do konce února nepokryje ani podstatné části reálných nákladů. Činnost horských průvodců je specifická, kromě zdravotního a sociálního pojištění si musí hradit speciální pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění, náklady na udržování kvalifikace i odborné přípravy,“ dodává.

O ČESKÉM SPOLKU HORSKÝCH PRŮVODCŮ

Český spolek horských průvodců, člen České unie cestovního ruchu, je jediná národní organizace sjednocující kvalifikované národní i mezinárodní horské průvodce. Zároveň zastupuje horské průvodce na mezinárodní úrovni, je členem Unie asociací mezinárodních horských průvodců (Union of International Mountain Leader Associations I UIMLA I www.uimla.org), Mezinárodní horolezecké federace (International Mountaineering and Climbing Federation – UIAA I www.theuiaa.org ) i jediným národním nositelem licence „Mezinárodní horský průvodce UIMLA“ (IML– International mountain leader).

Český spolek horských průvodců dohlíží na organizaci, hodnocení vzdělání a udílení licence UIMLA v České republice, organizuje odborné vzdělávací programy a kurzy pro své členy, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. Členy Českého spolku horských průvodců mohou být pouze kvalifikovaní horští průvodci, absolventi státem akreditovaného vzdělání, nebo absolventi mezinárodně certifikovaného vzdělání trvající dva až tři roky.

Pro své klienty zajišťují horští průvodci programy v českých i zahraničních horách, horské túry, expedice, učí je, jak se bezpečně pohybovat v horách, řešení krizových situací, pravidla ochrany přírody a řadu dalších aktivit odehrávajících se v přírodním prostředí.

O ČESKÉ UNII CESTOVNÍHO RUCHU:

Česká unie cestovního ruchu, bývalé Fórum cestovního ruchu, dnes spojuje 16 profesních sdružení, v nichž je členem 7 780 subjektů, které reprezentují 181 000 pracovních míst. Unie tak pokrývá výraznou většinu odvětví, v němž v České republice ještě na jaře loňského roku pracovalo 250 000 lidí a které v roce 2019 generovalo na 3 % HDP.

Původní Fórum cestovního ruchu se přejmenovalo na Českou unii cestovního ruchu v říjnu loňského roku. Nový název vyjadřuje jednotu a odhodlanost, s níž platforma formuluje a prosazuje zájmy celého odvětví. Česká unie cestovního ruchu stále sílí – naposledy se rozrostla před měsícem, a to o významnou Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur.