V pondělí 19. července 2021 schválila Vláda novou Strategii rozvoje cestovního ruchu na roky 2021-2030 a také Akční plán na období 2022-2023.Oba materiály Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s odborníky včetně zástupců České unie cestovního ruchu. Ti nejen připomínkovali dokument, ale často spoluvytvářeli jejich obsah. V době, kdy se cestovní ruch prakticky zastavil, se jedná o velmi zásadní dokumenty, které mohou pomoci cestovnímu ruchu. K materiálům se tak sešla řada připomínek ze všech našich členských organizací. Proto za důležitější dokument v tuto chvíli považuje ČUCR schválený Akční plán, který se zaměřuje na pomoc s obnovou cestovního ruchu. Ten je jen velmi pomalu vzpamatovává z následků pandemie COVID-19, mnohdy některé opatření stále limitují možnost subjektům v cestovním ruchu působit a podnikat.