Česká unie cestovního ruchu, z.s.  uzavřela další významné memorandum o spolupráci, a to s mezinárodním přesahem. Spolusignatářem memoranda bylo Fórum cestovného ruchu Slovenské republiky, které vzniklo v důsledku pandemie COVID -19 s cílem efektivně a promptně reagovat na aktuální problémy v cestovním ruchu.

Obě organizace nepojí jen z české strany dříve používaný název Forum cestovního ruchu, ale zejména snaha hájit zájmy podnikatelů v cestovním ruchu v České republice a na Slovensku. Uzavřené memorandum se odkazuje na tradiční a dlouhodobé partnerské vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou s důrazem na segment cestovního ruchu. Ačkoliv Česká unie cestovního ruchu a Forum cestovného ruchu SR mají odlišnou historii vzniku a strukturu, pevně věříme, že vzájemná kooperace obou subjektů bude přínosná pro konstruktivní zlepšení situace v cestovním ruchu jak v Čechách, tak na Slovensku, jelikož se cestovní ruch v obou zemích významně podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti a jsou na něj úzce navázány další služby.