Vážené kolegyně, vážení kolegové,

už více jako měsíc se Fórum cestovního ruchu, v koalici se Svazem obchodu a cestovního ruchu, snaží přesvědčit vládu a její ministry o nutnosti pomoci cestovního ruchu, který je nejvíce zasažen současnou pandemií COVID 19. Píšeme dopisy, na konci března jsme představili Záchranný plán cestovního ruchu, účastnili jsme se desítek on-line jednání, podporujeme svými výstupy MMR a teď nově i NERV, ale výsledky se nedostavují. Vláda neustále opakuje, že uvedla v život spoustu záchranných opatření, ale když se zeptáte kohokoliv v cestovním ruchu, málo kdo na ni prakticky dosáhl. MMR slíbilo poslat do vlády Akční plán cestovního ruchu, na kterém jsme také hodně pracovali, ale termín předložení není prozatím znám.

V poslední době jsme bohužel dostali z několika oficiálních míst informaci, že se Ministerstvo financí a někteří vládní představitelé domnívají, že aktuální nástroje vlády jsou zcela dostatečné a navíc, že se s problémy cestovní ruch popasuje sám. Opírají se většinou o řadu mediálních výstupů, kdy někteří provozovatelé ubytovacích kapacit hlásí, že jsou na léto vyprodáni. My jsme přesvědčeni, že pomoc je potřeba, protože některé segmenty či regiony cestovního ruchu si sami nepomůžou.

Proto se na Vás obracíme s tímto apelem, abyste vy a  vaši členové využili všechny své kontakty na politiky, poslance, senátory bez rozdílu politické příslušnosti ,či další vlivné osobnosti volali a psali  o pomoc při záchraně cestovního ruchu. Hlavní sdělení musí být jasné:

  • Oblast cestovního ruchu byla první a je nejvíce postiženou v souvislosti s koronavirovou pandemií
  • Podnikatelé v cestovním ruchu však zatím nedosáhli téměř na žádnou podporu, z řady programů podpory jsou vylučování, není pro ně určena, vše je moc zdlouhavé a administrativně náročné

Je také potřeba, aby se do médií dostalo co nejvíce zpráv, které jasně a pravdivě dokumentují to, jak špatně na tom cestovní ruch je. Že není pravda to, že všichni už máme prodané své kapacity na léto a že všichni šikovní se „zahojí“ na domácím cestovním ruchu. Ono totiž ani fakticky nejde nahradit výpadek více jak 10 mil. zahraničních návštěvníků, kteří se v Česku ročně ubytují a výpadek mnohonásobně více jednodenních turistů v ČR.

Podpořte i Vy naše úsilí, pište a volejte odpovědným představitelům státu a samospráv!

Potřebujeme:

  • Urychlené předložení Akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na vládu
  • Podporu státních voucherů na tuzemské pobyty bez přispění zaměstnavatelů
  • Snížení DPH na veškeré služby v oblasti cestovního ruchu na sazbu 10%
  • Prodloužit programu Antivirus na udržení pracovních míst do doby než se otevřou hranice ČR
  • Další nástroje pro podporu podnikatelů v cestovním ruchu a výraznou marketingovou podporu cestovního ruchu ze strany státu

Teď se láme chleba vážené kolegyně a kolegové a bez toho, aniž bychom přiložili ruku k dílu, na nás nezbydou ani drobky.

Děkujeme za vaší podporu

Viliam Sivek

Předseda

Fórum cestovního ruchu ČR, z.s.