Projekt PODPORA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUHCU NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY POSKYTOVATELŮ SLUŽEB je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (NNO)

2. UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

3170000017 UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI – SPOLKY

NÁZEV POSKTOVATELE DOTACE: 317  MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Aktivity projektu:

Vzdělávání podnikatelských subjektů v oblasti CR pro podporu trvale udržitelného rozvoje regionů v ČR

V rámci dílčí aktivity projektu se uskuteční 4 odborné semináře pro členskou základnu členů Fora cestovního ruchu, resp. pro partnery a jejich subjekty (mezi kterými jsou zástupci regionů, měst a obcí).

  • Konference Jak na sítě
  • Konference Jak na sítě pro pokročilé – zaměření na reklamu a její vyhodnocování, efektivita kampaní + Twitter
  • Konference LinkedIn + Twitter
  • Seminář Pracovně-právní vztahy

„JAK NA SÍTĚ“

Největší odbornice na sociální sítě v České republice, Eliška Vyhnánková a Michelle Losekoot, přiravily speciálně pro subjekty v cestovním ruchu unikátní celodenní konferenci.

Jak na sítě
9:00-12:00    Konference
12:00-13:00    Oběd
13:00-17:00    Konference
Termín: 7. listopadu 2018

LinkedIn + Twitter
9:00-12:00    Konference
12:00-13:00    Oběd
13:00-17:00    Konference
Termín: 8. listopadu 2018

Jak na sítě pro pokročilé – zaměření na reklamu a její vyhodnocování,
efektivita kampaní + Twitter
12:00-13:00    Oběd
13:00-17:00    Konference
Termín: 5. prosince 2018

Obvyklá cena kurzu 7 000,- Kč.
ZDARMA pro účastníky z oblasti cestovního ruchu

„PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY“

Víte jaká jsou práva zaměstnance a jaká ta vaše?
Víte, v jaké výši vám může být uložena sankce při porušování zákoníku práce?
Nejste si úplně jisti? Pak se jistě přihlaste na seminář. Nejen na tyto otázky vám odpoví Mgr. Vladimír černý, specialista a poradce v oblasti pracovněprávních předpisů.

Pracovně právní vztahy
9:00-11:30    Přednáška
11:30-12:30    Oběd
12:30- 14:00    Přednáška
Termín: 29. listopadu 2018   

Obvyklá cena kurzu 4 500,- Kč.
ZDARMA pro účastníky z oblasti cestovního ruchu