(Praha 24. srpna 2022) Po letní sezóně, která přinesla částečné oživení v cestovním ruchu, začínají podnikatelé bilancovat. Zvládnou s rostoucími cenami za energie nadcházející období? Zdražit či zavřít?

Počet turistů se po dvou letech omezení v České republice zvedá, a to jak zahraničních, tak i domácích. Nadále však nedosahuje hodnot roku 2019, chybí zde stále 20 % turistů. Podnikatelům přichází po jarním zdražení energií, další navýšení cenových výměrů za energie na nadcházející zimní sezónu. Pokud tyto ceny i nadále porostou nahoru, není možné na provozy v cestovním ruchu vydělat.

Česká republika se navíc stává nekonkurenceschopnou v porovnání se zahraničním. Minimálně již 6 států v Evropské unii přistoupilo k zastropování cen energií. Například Slovensko zastropovalo cenu na cca 1.000Kč/MWh. Podnikatelé proto nerozumí výmluvám Vlády ČR, proč tento krok nelze i u nás aplikovat minimálně pro domácnosti, aby byla zachována kupní síla.

Cestovní ruch, jednoznačně nejvíce zasažené post COVIDOVé odvětví, je tak znovu na rozcestí. Vláda ČR však svádí svoje nekonání na předchozí vládnoucí politiky a na válečný konflikt na Ukrajině. Jak ale vládnoucí představitelé pomohou zasaženým domácnostem a podnikatelům? Jak Vláda bojuje, kde jsou výsledky? Zavřeme opět cestovní ruch, který vytvářel více než 3 % HDP a pracoval v něm každý 22. Čech. Přijde cestovní ruch opět o své pracovníky?

Česká unie cestovního ruchu přináší pro názornost příklad konkrétního středního horského hotelu a ski-areálu, který zaměstnává do 40 osob dle ročního období.[1]

Společnost XXX A, s.r.o. měla ceny za elektrickou energii jako velkoodběratelé několik let zpět za:

NT – 1 450 Kč/ MWh         VT –  1 800 Kč/MWh

Společnost XXX A, s.r.o. dostala aktuální nabídku společnosti ČEZ:

NT – 10 000 Kč/MWh        VT – 20 000 Kč/MWh  

Společnost XXX B, s.r.o. měla ceny za plyn v úrovni:

2021 –  480 Kč/ MWh        leden – květen  2022 –  3 500 Kč/ MWh   léto 2022 – 6 600 Kč/MWh

Faktury za plyn tak v konkrétním případě stouply v období ledna až května 2022 z 250 000,- Kč na 750 000,-Kč. Řada podnikatelů tak zastavila plánované investice, přichází o poslední finanční rezervy, a to pouze proplácením faktur za plyn a elektrickou energii.


[1] Název společnosti je anonymizován, Česká unie CR jej má k dispozici.

Kontakt: Česká unie cestovního ruchu
Jakub Juračka,  předseda
tel.: +420 602 675 768, email: jakub.juracka@ceskauniecr.cz
Pavel Košnar, místopředseda
tel.: +420 602 281 743, email: pavel.kosnar@ceskauniecr.cz