Dne 26. března 2018 proběhl jarní Sněm Asociace průvodců České republiky. K čestným hostům patřil i Viliam Sivek, předseda Fora cestovního ruchu, z.s. Ten při svém projevu mimo jiné podpořil změnu současné legislativy pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu s cílem stanovit odbornou způsobilost a obsahové vymezení průvodcovských profesí podle NSP.