Do hor na jarní prázdniny směřují stovky tisíc turistů, zvláště pak rodin s dětmi. Areály nečekají obsazené jako doposud jen víkendy, ale vlivem jarních prázdnin budou střediska včetně doprovodné infrastruktury  s náporem lidí bojovat denně téměř dva měsíce. Přepravní kapacitu do horských oblastí zvětšuje národní vlakový dopravce v některých případech i na dvojnásobek. Vážená vládo, kde budou tito lidé, kterým se mj. uzavírají i zahraniční destinace? Víte, co znamená pro mnohé žáky navíc sedět u počítačů několik hodin denně u distanční výuky? Uvědomujete si dopady na zdraví těchto dětí, kteří potřebují pohyb na čerstvém vzduchu?

Žádáme Vládu ČR, aby umožnila provoz lanovek a vleků již od pátku 29. ledna 2021. Se zahájením jarních prázdnin dojde k nekontrolovanému zahlcení českých hor, naopak provozovatelé skiareálů mohou pomoci nastavit bezpečný a plynulý provoz. Ve spolupráci s obcemi a dalšími složkami je to jediný způsob, jak eliminovat chaos, který v horských střediscích nastane a jenž je možno označit i za hazard s lidským zdravím. Lanovky a vleky v provozu nejsou z epidemiologického hlediska významnějším rizikem, což potvrdil i pan ministr Blatný. Naopak mohou přispět k ochraně zdraví návštěvníků, protože díky nim bude možné vyžadovat nekompromisní dodržování všech souvisejících opatření.

Nespuštění lyžařských areálů během jarních prázdnin, na které týdně nastupuje na 300 tisíc dětí, tj. 1,8 mil. dětí po dobu jarních prázdnin, způsobí v konečném důsledku opětovný nekontrolovatelný pohyb osob v rámci zimních středisek a mimo vyznačené/ bezpečné trasy, a to opětovně bez dodržování protiepidemických opatření. Areály nemohou zodpovídat za dodržování těchto opatření v době jejich uzavření. Již v posledních dnech jsou patrné zásahy Horské služby, která zachraňuje stále více nevhodně oblečené turisty či úrazy po aktivitách v zakázaných areálech. Není to jen ruleta s podnikateli, kteří nemohou podnikat a přitom jsou schopni zajistit důsledná opatření v areálech, ale především s bezpečím lidí a návštěvníků hor, kteří se v masovém měřítku budou na horách pohybovat.  Dopad těchto návštěvníků bude značný i na přírodu, národní parky či chráněné oblasti, pokud jsou uzavřeny i hygienické zázemí a stále trvá uzavření restaurací.  

Jsme proti jakémukoliv obcházení vládních nařízení a vyzýváme všechny podnikatele i zákazníky k dodržování opatření. Nicméně opakovaně upozorňujeme, že nekoordinovaný pohyb turistů na horách probíhá a s jarními prázdninami budou české hory přeplněny.

Opakovaně deklarujeme, že skiareály jsou připraveny zajistit bezpečný provoz a sám ministr Blatný připustil, že provozovatelé jsou v areálech schopni zajistit lepší řád, než je tomu teď. Naší prioritou je v prvé řadě  maximální ochrana zdraví našich obyvatel a potažmo  i  záchrana tohoto podnikatelského segmentu. Dodržování nastavených pravidel v místech shlukování (management front) jsou schopni provozovatelé bezpečně zorganizovat.

V návaznosti na pondělní jednání vlády jsou provozovatelé schopni doplnit některá pravidla tak, aby se bezpečnost provozu ještě zvýšila – může to být například zavedení respirátorů FFP2, nebo omezení kapacity dopravních zařízení, čímž by v některých ohledech byla opatření přísnější, než v Rakousku. Žádáme o apolitické rozhodování o spuštění skiareálů, s ohledem na zdraví občanů a také se zvážením argumentů o dopadech na život lidí v okrajových horských regionech republiky.

Nemůžeme akceptovat absenci argumentů, reálných podkladů a čísel, podle kterých je nutno ponechat skiareály a jejich dopravní zařízení v horských regionech dále uzavřeny. Mají být přece uzavírány problematické obory, kde je k tomu jasný důvod. Provozovatelé chtějí jasnou a podloženou odpověď, jakým nebezpečím je pro epidemiologickou situaci jedoucí lanovka a vlek. Pokud ji nedostanou, nelze se potom divit části provozovatelů, kteří hovoří o řízené a dlouhodobé likvidaci oboru, nebo zvažují žaloby na způsobené škody.   

Provozovatelé lyžařských areálů a střešní organizace cestovního ruchu a sportu žádají vládu, aby umožnila provoz skiareálů již od konce ledna. Umožníte tímto rozhodnutím bezpečnou a aktivní návštěvu hor pro rodiče s dětmi o jarních prázdninách a současně zachráníte mnoho pracovních míst a provozovatelů od jejich krachu.

Česká unie cestovního ruchu, Viliam Sivek, prezident

Svaz obchodu a cestovního ruchu, Tomáš Prouza, prezident

Asociace horských středisek ČR, Kateřina Neumannová, prezidentka

Unie horských povolání, Ladislav Janků, předseda

Text výzvy vládě: