Vážený pane premiére,
Vážená paní vicepremiérko,
Vážený pane vicepremiére,

během již rok trvající koronavirové krize jsme celou dobu jako podnikatelé a zástupci firem, kteří neseme odpovědnost za miliony našich zaměstnanců, dělali vše pro to, abychom společně našli cesty, jak negativní dopady celé situace zmírnit. Někdy jsme s Vámi a vládou společnou řeč našli, někdy nikoliv – ale vždy jsme spolu dokázali komunikovat a vzájemně si vysvětlovat učiněná rozhodnutí.

Byli jsme proto nesmírně překvapeni, že jste v pondělí 8. února 2021 na jednání vlády schválili návrh kompenzačního programu pro rok 2021, který zcela popírá týdny projednávaný a mnohokrát společně diskutovaný univerzální kompenzační program, který měl plnit tři jednoduché cíle:

  • být spravedlivý a všem postiženým zajistit rovnou úhradu jejich nákladů
  • dát jistotu ekonomického přežití firmám i jejich zaměstnancům
  • napravit nespravedlnost, kdy v roce 2020 sítem různorodých vládních programů propadlo velké množství vládními opatřeními poškozených firem

Místo toho vláda rozhodla, aby s výjimkou programu Antivirus byly zrušeny úspěšné programy jako Covid-nájemné, odmítli jste spravedlivě pomoci všem postiženým firmám prostřednictvím náhrady 80 % jejich nákladů a firmy, které propadly špatně nastaveným sítem v roce 2020 jste zcela odepsali. Obáváme se, že rozhodnutí vlády bylo vedeno pouze snahou vyloučit velikou skupinu postižených podnikatelů z této pomoci a „ušetřit“ na úkor firem, které jsou zcela fatálně dotčeny krizovými usneseními vlády. Dobře přitom víte, že takovýto přístup poškodí zejména miliony zaměstnanců těchto firem a jejich rodiny.

Považujeme za zcela nepřijatelné, že bez jakéhokoliv vysvětlení vláda zahodila týdny práce, kdy jsme s panem vicepremiérem Havlíčkem v dobré víře vyjednávali program, který by se alespoň trochu přiblížil standardu úspěšných programů v zahraničí a jehož pomocí bychom omezili ty největší škody současné krize.

Místo toho vláda přijala návrh, který výrazně sníží objem podpory postiženým sektorům a kvůli využití kritéria počtu zaměstnanců vytvoří velmi nerovnoměrnou úroveň kompenzací mezi jednotlivými sektory ekonomiky. Potrestáni budou ti nejefektivnější a ti, kteří investují do modernizace svých provozů, což je zcela v rozporu s proklamacemi vlády o budování země pro budoucnost.

Vážený pane premiére, paní vicepremiérko, pane vicepremiére, vyzýváme Vás, abyste opustil tuto nebezpečnou a neférovou cestu a vrátil se k návrhu Hospodářské komory, který jsme opakovaně předkládali, tedy ke kompenzaci 80 % daňově uznatelných nákladů poškozených firem a dorovnání kompenzací za rok 2020 těm firmám, na které se vládní programy nevztahovaly.

Očekáváme Vás u jednacího stolu.

Signatáři:

Asociace bazénů a saun ČR, Pavel Košnar, předseda představenstva

Asociace cestovních kanceláří ČR, Vladimír Dolejš, předseda představenstva

Asociace českého tradičního obchodu, Pavel Březina, předseda představenstva

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Roman Škrabánek, prezident

Asociace českých nábytkářů, Tomáš Lukeš, tajemník

Asociace dětské rekreace, Miroslav Topinka, předseda představenstva

Asociace horských středisek ČR, Kateřina Neumannová, prezidentka

Asociace hotelů a restaurací ČR, Václav Stárek, prezident

Asociace kempů České republiky, Bohumil Starý, předseda

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Miroslav Kubec, prezident

Asociace lanové dopravy, Jakub Juračka, prezident

Asociace organizací cestovního ruchu, Jaromír Polášek, předseda

Asociace prádelen a čistíren, Monika Čuhelová, generální sekretář

Asociace průvodců České republiky, Stanislav Voleman, předseda

Asociace restauratérů Apron, Kateřina Holnová

Asociace turistických informačních center ČR, Jitka Lučanová, prezidentka

Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů, Luděk Vocílka

Česká barmanská asociace, Aleš Svojanovský, prezident

Česká komora fitness, Jana Havrdová, prezidentka

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Vlasta Mayerová, tajemnice

Česká unie cestovního ruchu, Viliam Sivek, prezident

Český spolek horských průvodců, Michal Lollok, předseda

EDUSKI Česká republika, Ladislav J. Janků, předseda

Klastr cestovního ruchu, Kamil Schaumann, předseda

Prague Convention Bureau, Roman Muška, managing director

Profesní komora STK, Jiří Rejmon, předseda

Retailová asociace, Václav Hrbek ml.

Sdružení průvodců, Jana Mecnerová, předsedkyně

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Martin Vopěnka, předseda

Svaz léčebných lázní ČR, Martin Plachý, viceprezident

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, prezident

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Zdenka Nosková, předsedkyně

Unie horských povolání ČR, Ladislav J. Janků, předseda

Prohlášení podporují také:

Karlovarský kraj, Vojtěch Franta, Náměstek pro transformaci regionu, IT, cestovní ruch, lázeňství a UNESCO

DSO České dědictví UNESCO, Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka

IATA agentury ČR – sekce, Josef Trejbal