Na podzim roku 2019 opět proběhly odborné kurzy pro pracovníky subjektů s certifikací Českého systému kvality služeb. Cílem těchto kurzů je zvyšovat odborné znalosti a dovednosti certifikovaných subjektů a přispívat tak ke zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu.

Výběr kurzů se v návaznosti na poptávku z minulých let rozšířil, byla tak pokryta široká škála témat. Certifikovaní měli možnost přihlásit se například na kurzy zaměřené na přístup k zaměstnancům a k práci – například Jak vést a motivovat zaměstnance, Jak řešit stížnosti, Interní a externí komunikace, Psychologie reklamy nebo Etiketa. Zájemci si ale mohli zvolit také odbornější kurzy – například kurz webového Copywritingu, Obsahového marketingu nebo kurz věnovaný správě Sociálních sítí. Mezi prakticky zaměřené se pak řadil kurz Produktové fotografie, zaměřený na odborné ateliérové focení v oboru cestovního ruchu.  Kurzy vedli profesionálové ve svém oboru, mnozí z nich účastníky velmi inspirovali a obohatili o zajímavé poznatky.

Kurzy se setkaly s velmi pozitivní zpětnou vazbou ze strany účastníků, z toho důvodu Český systém kvality služeb plánuje realizaci odborných kurzů i v roce 2020.

Veškeré informace k odborným kurzům v roce 2020 budou zveřejněny na www.csks.cz.