Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 16. května uspořádalo kulatý stůl k zákonu o cestovním ruchu. K jednání byli přizváni hlavní aktéři, kteří k dané problematice mají co říct: poslanci, zástupci Úřadu vlády, dotčených ministerstev, Českého statistického úřadu, agentury CzechTourism, České unie cestovního ruchu, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národního památkového ústavu, Univerzity Karlovy, Asociace organizací cestovního ruchu, krajských úřadů, Sdružení turistických oblastí a dalších odborníků na cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj včera uspořádalo kulatý stůl, kde se řešil chystaný zákon o cestovním ruchu. Jednání uvedla náměstkyně ministra pro místní rozvoj Daniela Grabmüllerová. Následovala první část jednání, ve které experti na cestovní ruch prezentovali zkušenosti se současným stavem managementu cestovního ruchu v České republice a představili cesty, kterými bychom mohli jako stát vyrazit směrem ke zlepšení stavu. V druhé části jednání proběhla konstruktivní diskuse účastníků, při které padla řada návrhů, které ministerstvo bude zvažovat v rámci přípravy návrhu věcného záměru zákona o cestovním ruchu.

S přípravou zákona o cestovním ruchu počítá Programové prohlášení vlády. V současné době neexistuje žádný právní rámec pro řízení cestovního ruchu v České republice. Nejsou zde vymezeny role jednotlivých účastníků, způsob financování rozvoje turistických destinací, atd. Cílem návrhu věcného záměru zákona o cestovním ruchu je posoudit možnosti a varianty pro vytvoření právního rámce, kterým by bylo možné přispět ke koordinovanému a trvalému rozvoji cestovního ruchu v České republice.  

V dalších dnech budou dále pokračovat jednání s jednotlivými aktéry o otázkách a tématech, které vzešly ze včerejšího kulatého stolu. Další jednání v takto širším formátu proběhne na podzim tohoto roku.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/kulaty-stul-k-zakonu-o-cestovnim-ruchu