V posledních dnech probíhala velmi intenzivní jednání České unie cestovního ruchu (ČUCR), Asociace lanové dopravy ČR (ALDR ČR), Unie horských povolání ČR (UHP ČR) a Asociace horských středisek (AHS) s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a zástupci ministerstva financí ohledně nastavení podpory či kompenzací za uzavřené provozy lyžařských středisek.

Profesní asociace a provozovatelé lyžařských středisek pod záštitou ČUCR usilovaly dlouhodobě o podporu ze strany státu, proto si velmi váží přístupu místopředsedy vlády Karla Havlíčka, který vyslyšel všechny argumenty a přistoupil v rámci konstruktivního dialogu na systémové řešení, které je přijatelným kompromisem pro všechny provozovatele lyžařských středisek. Většina provozovatelů by se s ohledem na vyložené vysoké předsezónní náklady bez pomoci ze strany státu, a to včetně další navrhovaných opatření, neobešla.

Aktuální návrh pokryje část nákladů na zimní sezónu a tím tak pomůže částečně provozovatelům v jejich aktuální situaci. Velmi si ceníme efektivního postupu a nasazení, se kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k této záležitosti přistoupilo.

Navíc pokud dojde ke schválení navrhovaného řešení kompenzací s kombinací další podpory formou půjček, dočkají se provozovatelé lyžařských středisek dalšího vhodného nástroje pomoci.

Stejně tak provozovatelé lyžařských středisek doufají v brzké otevření jejich provozů, které je prozatím avizované na 22. ledna 2021. Spuštění dovolí také lépe koordinovat pohyb a chování návštěvníků areálů, kteří díky aktuálním podmínkám na horách vzali lyžařská střediska útokem.