(Praha 30. prosince 2021) Podnikatelé zvláště v cestovním ruchu nesou již řadu měsíců ekonomickou zátěž vládních opatření a restrikcí na své podnikání, přesto se snažili udržet do poslední chvíle své pracovníky a zaměstnanost. Ukončení programu Antivirus od 1. ledna 2022 ze strany vlády bude mít výrazný dopad na další propouštění zaměstnanců.

Vláda České republiky v boji proti pandemii COVID-19 vydává na ochranu zdraví obyvatel řadu ochranných opatření a omezení, které omezují přístup ke službám a dlouhodobě omezují vstup do České republiky pro zahraniční návštěvníky, přičemž další zpřísnění vyhlásila na konci roku. Nicméně jedná tak bez podpory zaměstnanosti zasaženým odvětvím.

Česká republika tak přichází nejen o miliardy v příjmech z příjezdu zahraničních návštěvníků, ale zejména ohrožuje sociální status řady zaměstnanců v cestovním ruchu. Bez otevřených hranic a možnosti využívat služby již řada podnikatelů své zaměstnance neudrží.

Pracovní místa jsou v ohrožení zejména u sektorů, kteří jsou přímo závislé jak na domácí, tak zahraniční klientele, zvláště i ve velkých městech. O svá místa přijdou lidé z řad cestovních agentur v organizovaném příjezdovém cestovním ruchu, cestovních kanceláří, průvodců cestovního ruchu, nepravidelné zájezdové autobusové dopravy, letecké dopravy, stejně tak jako pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách, i v návazných službách a atraktivitách v cestovním ruchu.

Česká unie cestovního ruchu, největší zájmové sdružení cestovního ruchu, proto žádá Vládu ČR o podporu zaměstnanosti v zasaženém odvětví, které je omezeno z důvodu vládních opatřeních. Navíc podpora zaměstnanosti, která má nahradit Antivirus, tzv. kurzarbeit, zůstává i nadále jen na papíře.