Dne 9. a 10. listopadu 2023 proběhla v poděbradském Hotelu Zámeček Členská schůze České unie cestovního ruchu. Pozvání přijal náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Fluxa, který představil nového ředitele agentury CzechTourism Františka Reismüllera. Hostem byla také ředitelka B2B spolupráce agentury CzechTourism Veronika Janečková.

Mezi hlavní projednávaná témata patřil zákon o cestovním ruchu, tedy zejména jeho systém řízení a financování. Cestovní ruch se podílí na tvorbě HDP téměř 3% a představuje důležité průmyslové odvětví, které si zaslouží podporu ze strany státu a jasné informace k jeho aktérům.

Vyjma těchto bodů byl diskutován také nový Národní program podpory cestovního ruchu v regionech na rok 2024 a návrh jeho znění v roce 2025, kdy má být program výrazně novelizován. Komunikovány byly také mj. nové přímé linky do České republiky ze vzdálených destinací či projekt eTurista.

V rámci dvoudenního programu přítomní zavítali také do Turistického informačního centra Poděbrady, kde je přivítal Pavel Hlaváč a kde se dozvěděli novinky z Poděbrad.

Děkujeme Petru Valentovi z Lázní Poděbrady za prostory v Hotelu Zámeček.