Nově na vládou schválený dotační titul dosáhnou i individuální ubytovací zařízení (IUZ), a to až do výše 200,-Kč den/pokoj.

O zařazení IUZ do programu COVID Ubytování dlouhodobě usiloval Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace soukromého zemědělství ČR a Česká unie cestovního ruchu. Vzájemnou spoluprací se jim podařilo zamezit pokračování dosavadní diskriminace tohoto sektoru.

Archiv SVTA

Od počátku vládních opatření zasáhly restrikce nejen hromadné ubytovací zařízení, ale také individuální ubytovací zařízení, přičemž tento sektor nebyl doposud kompenzován. Jedná se o ubytovací zařízení, která mají méně než 5 pokojů, případně kapacitu 5 a více pokojů o celkovém počtu 9 a méně lůžek.

Rozhodné období pro čerpání dotace za 2. vlnu pandemie COVID -19 je stanoveno na 78 dnů. Mezi podmínky patří mj. živnostenské oprávnění na ubytovací služby a nahlášená provozovna na ŽÚ.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ve svých připomínkách k materiálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nepožadoval zařazení certifikace Ubytování v soukromí, kterou zajišťuje, mezi povinné podmínky. Jedná se tak o změnu, oproti první vlně programu COVID Ubytování, kde povinná klasifikace ubytovacích zařízení byla jedním z kritérií pro získání podpory.

Naším záměrem bylo ulehčit podnikatelům, kteří zažívají těžké období a nevymáhat po nich další povinnosti v rámci podpory COVID Ubytování,“ říká Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky,  a také doplňuje: „současně děkujeme všem provozovatelům, kteří vyjadřují podporu Svazu i tím, že se nově stávají členy a mají zájem dobrovolně klasifikovat své zařízení.“

Dotační podpora tohoto segmentu ubytovacích služeb nepředstavuje podporu šedé ekonomiky a tzv. sdíleného ubytování. Podmínky jsou nastaveny tak, aby pomohly kompenzovat ztráty všem řádně podnikajícím subjektům.

Podporu uvítal i Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu: „Jsme rádi, že dojde k podpoře i malých ubytovatelů. Provozovatelé těchto zařízení představují významný zdroj zaměstnanosti v regionech a mají v cestovním ruchu své důležité místo. A to zvláště v rámci venkovské turistiky a agroturistiky.

Kontakt:
Ing. Zdenka Nosková
předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky
Tel: +420 777 191 323
E-mail: zdenkanoskova@svazvt.cz