Cestovní kanceláře, průvodci, bazény a sauny, ale i provozovatelé některých aktivit stále stojí na hraně propasti. Po letní sezóně, které některým segmentům cestovního ruchu pomohla přežít, stále není vyhráno. Nejistota, regulace a absence zahraničních návštěvníků budou trápit český cestovní ruch i v dalších měsících.

„Bohužel jsme svědky toho, že zavládl pocit, že cestovní ruch má nejhorší za sebou a vracíme se starých kolejí“, říká výkonný víceprezident České unie cestovního ruchu Jaromír Polášek. „Během podzimu však může dojít k dalšímu poklesu a měli bychom na to být připraveni“, dodává Polášek.

Navíc doposud stále řada segmentů nebyla podpořena, nebo jejich podpora byla nedostatečná.  Propad cestovního ruchu činil v loňském roce více jak 161 mld. Kč. Ne všichni však na cílenou podporu v segmentu cestovního ruchu dosáhly.

Oblasti založené na samostatně výdělečné činnosti, jako jsou průvodci, horští vůdci, lyžařští instruktoři a lyžařské školy díky zákazům nebo nemožnosti vykonávat činnost, patří mezi nejpostiženější. Výpadek výdělků za loňský rok je téměř 100 %, státní podpůrné programy minimální nebo nulové. Cílené podpory se nedostalo ani provozovatelům bazénů a provozovatelům wellness či saun, ale ani turistickým informačním centrům, z nichž některé jsou v soukromých rukou. 

Nedostatečná podpora byla i v oblasti cestovních kanceláří a cestovních agentur, oblast IATA agentur či domácího cestovního ruchu téměř nemohla čerpat cílenou dotaci, navíc příjezdový cestovní ruch dostal velmi slabý podíl z dotace.

Navíc přísné restrikce pro řadu podnikatelů pokračují, nemohou vykonávat bez jejich zavinění svou práci. Opatření se dotýkají provozovatelů bazénů a výrazně i příjezdového cestovního ruchu, který je v tržbách stále na 5 % oproti roku 2019. 

„Ještě minimálně 2-3 roky bude celý český cestovní ruch zápasit s obrovským propadem příjezdu zahraničních návštěvníků a všechny studie ukazují na to, že domácí cestovní ruch tuto situaci nemá šanci zachránit“ vysvětluje Polášek. Proto je nezbytné neustále působit na zahraničních trzích a tam, kde je to možné pracovat na co nejrychlejším návratu hostů, kteří na rozdíl od tuzemských turistů využívající služby celoročně.