Praha 27. září – Česká unie cestovního ruchu upozorňuje při příležitosti Světového dne cestovního ruchu na nezájem kandidujících politických stran o jeho budoucnost. Přestože cestovní ruch patří mezi pandemií nejvíce postižená odvětví národního hospodářství a stále mu chybí jasná a jednotná koncepce, náprava tohoto stavu nepatří k prioritám politických stran.

Dokazuje to anketa, kterou mezi politickými stranami Česká unie cestovního ruchu před dnešním světovým dnem dokončila. Z výsledků jednoznačně plyne, že politické strany problémům, s nimiž se cestovní ruch v České republice potýká, nerozumějí a nemají jasnou představu, jak je řešit. „České unii cestovního ruchu nepřísluší zkoumat, zda jednotlivé politické strany cestovní ruch podceňují, anebo prostě nemají dostatek odborníků. Abychom nabídli pozitivní pomocnou ruku, poskytli jsme politickým stranám „Desatero ČUCR na záchranu a budoucnost cestovního ruchu“, v němž jasně formulujeme hlavní problémy cestovního ruchu a ukazujeme cestu, jak je řešit,“ říká prezident ČUCR Viliam Sivek.

Český cestovní ruch bude s dopady pandemie a obrovským propadem příjezdové turistiky zápasit minimálně 2-3 roky. Jen v loňském roce činil propad cestovního ruchu více jak 161 mld. Kč. „Bez pomoci budoucí vlády není šance tento negativní vývoj zvrátit. Zároveň odmítáme cynickou strategii, že kdo do roku 2023 přežije, ten přežije. Cestovní ruch není abstraktní kategorie. Mluvíme kromě jiného o osudech statisíců zaměstnanců,“ říká viceprezident ČUCR Martin Plachý.

Česká unie cestovního ruchu se po celou dobu pandemie a během související krize snažila nabízet odborné a strategické koncepty řešení. Bezvýsledně. „Cestovní ruch je stále na okraji zájmu politických stran. A to i přesto, že před nástupem COVID-19 vytvářel více než 3 % HDP a pracoval v něm každý 22. Čech. Spotřeba v cestovním ruchu převyšovala ročně 300 miliard korun, do veřejných rozpočtů plynulo z cestovního ruchu ročně zhruba 125 miliard korun, vytvářel téměř 6 % podíl na celkové produkci ČR a zhruba 7 % podíl na celkových příjmech státního rozpočtu.

„Ptáme se, jak je možné, že takto významné odvětví politické strany nezajímá? Výsledky naší ankety bohužel ukazují, že již tak kritická situace se může po volbách ještě zhoršit,“ říká Jaromír Polášek, výkonný viceprezident ČUCR.

Přílohy:

Plné znění Desatera ČUCR

Souhrnné výsledky ankety

Kontakt pro média:

Mahulena Poliaková

Stance Communications mahulena.poliakova@stance.cz, 736 487 837