Česká unie cestovního ruchu dnes oslovila předsedu vládu k podpoře tuzemských lyžařských středisek.

Dopis , spolupodepsaný Svazem obchodu a cestovního ruchu níže:

V Praze dne 26. listopadu 2020

Vážený pane premiére,   

obracíme se na Vás v zastoupení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České unie cestovního ruchu, které na území České republiky sdružují mimo jiné podnikatele působící na českých horách Asociace hotelů a restaurací, Asociace horských středisek, Asociace lanové dopravy, Unie horských povolání ČR a další subjekty působící v cestovním ruchu. Spolu se zástupci horských měst a obcí Vás chceme v souvislosti s nadcházející zimní sezónou požádat o podporu včasného otevření lyžařských areálů a horských středisek v naší zemi, samozřejmě za aplikace všech smysluplných hygienických opatření.

Jak jste možná zaregistroval, italský premiér vyzval alpské země, aby v důsledku pandemie nechaly raději na vánoční svátky svá horská střediska uzavřena, a dokonce navrhuje koordinovaný postup na půdorysu EU. Některé země návrh diskutují, Francie potvrdila uzavření lyžařské infrastruktury minimálně do konce roku, některé jej odmítly (např. Rakousko), některé deklarují požadavek na kompenzace za ušlé tržby, a to z rozpočtu EU. Předsedkyně Evropské komise v první reakci konstatovala, že této oblasti nemá Evropská unie žádné kompetence a jde o rozhodnutí plně v pravomoci jednotlivých členských států.

Chceme Vám sdělit, že podle našeho názoru není v České republice k uzavírání (resp. neotevření) horských středisek žádný relevantní důvod. Provozovatelé lyžařských středisek i další podnikatelé v navazujících ubytovacích, stravovacích a dalších službách jsou připraveni zahájit sezónu a bezpečně provozovat naše lyžařská střediska.

Pro tento náš postoj uvádíme následující argumenty:

  • Skiareály, hotely, restaurace a další služby se na sezónu odpovědně a dlouhodobě připravovaly a mají hotovy odpovídající systémy a opatření k ochraně zdraví návštěvníků, poskytovatelů služeb i místních obyvatel, které vycházejí z platného protiepidemického systému PES. Připravené bezpečnostně hygienické standardy reflektují vesměs přijatá pravidla a režimová opatření v alpských zemích, se kterými byly koordinovány, konzultovány a průběžně aktualizovány již od konce září 2020.
  • V prosinci lze v ČR v rámci škály PES očekávat stupeň č. 3, kdy jsou plně otevřeny hotely pro turistické ubytování, fungují restaurace, a je umožněn provoz skiareálů. Pokud bychom teoreticky měli uzavřít tyto provozy pouze ve vybraných horských oblastech, bylo by to v hrubém rozporu s obecnými pravidly nastaveného Protiepidemického systému PES.
  • V ČR je lyžování součástí národní kultury a tradic s nejstarším lyžařským svazem na světě  (zal. 1903). Tomu odpovídá i provozování  přibližně 155 větších horských středisek a cca 300 menších lyžařských areálů, které dávají zaměstnání více než 45 tis. obyvatel. V multiplikaci se v tomto odvětví realizuje okolo 60 mld. Kč a jen čisté přínosy pro veřejné rozpočty jsou přes 12 mld. Kč/rok.
  • Většina tržeb na horách je realizována v průběhu tří měsíců zimní sezóny, kdy je potřeba „vydělat“ i na zbylou část roku. Vánoční období generuje zhruba 30% objemu všech tržeb (v některých střediscích až ke 40%), takže jakékoliv omezení provozu v tomto klíčovém období je pro tento segment cestovního ruchu fatální a devastovalo by tak ještě více již tak drasticky zasažený sektor cestovního ruchu.
  • V souvislosti s návrhem Itálie se v alpských zemích hovoří o případném odškodnění výpadku tržeb za případné uzavření středisek s tím, že finanční prostředky by byly požadovány z EU. Návrh vychází z modelu kompenzací aplikovaných v současnosti v Rakousku – tedy náhrada 80% ušlých tržeb. Tento model, který by potom měl platit i v ČR, si nedovedeme představit mimo jiné proto, že poškozeni by byli nejen provozovatelé areálů, ale samozřejmě i podnikatelé v segmentu ubytování, gastro, lyžařských škol, ale i všech dalších navazujících služeb a dodavatelských řetězců
  • Podzimní vlnu onemocnění Covid-19 se nám v ČR podařilo v posledních týdnech výrazně zmírnit a oproti zemím jako je Itálie, Rakousko, nebo Francie máme několikatýdenní náskok.
  • Alpy jsou od našich hor vzdáleny cca 8 hodin jízdy autem a české hory mají jiný charakter. Hlavní problém jarní vlny koronaviru v lyžařských areálech byla neznalost a nepřipravenost, uzavřená přepravní zařízení typu kabin a gondol a párty typu Aprés ski. Na tuto sezónu jsme ale výrazně lépe připraveni, v ČR máme pouze dvě uzavřené kabiny a zbytek lanovek a vleků je otevřený a žádné párty umožněny nebudou, neboť jsme si vědomi, že provoz apres-ski barů a podobných provozů představuje zvýšené riziko, na rozdíl od restaurací, kde postačí plošná režimová opatření . Analogie k jarní situace je tedy iracionální.  
  • Alpské země svým návrhem míří i na snížení mobility mezi jednotlivými státy – návštěvníky např. italských lyžařských středisek jsou zpravidla cizinci z mnoha zemí. Z pohledu ČR tento problém umíme řešit – podíl cizinců na našich horách je tradičně relativně nízký a letos bude dále snížen vzhledem k tomu, že okolní země praktikují pro své občany po návratu do země přísná opatření, včetně karantény. Český stát může samozřejmě požadovat po cizincích při příjezdu negativní testy, takže se není třeba obávat zvýšeného rizika pro naše hory.  

V těchto dnech jsou dokončována pravidla provozu pro lyžařské areály v ČR a provozování lyžování (ať již v rekreační nebo soutěžní formě), která jsou projednává s úřadem hlavní hygieničky na Ministerstvu zdravotnictví. Věříme, že se v nejbližší době podaří společně nalézt vhodná opatření pro jednotlivé stupně PES, která pomohou zabezpečit odpovídající ochranu návštěvníků, zaměstnanců i místních obyvatel a současně umožní udržitelný provoz horských středisek. Doufáme, že následně nebude nic bránit zahájení zimní lyžařské sezóny u nás.

Vážený pane premiére, dovolujeme si předložit Vám výše uvedené informace a požádat Vás o urgentní společnou schůzku a maximální zohlednění našich argumentů při přijímání protiepidemických opatření, která by se týkala českých hor. Jsme přesvědčeni, že provozovatelé jsou schopni akceptovat a zabezpečit odpovídající bezpečnostní pravidla, přičemž pro těžce zkoušený segment cestovního ruchu v ČR by zachování plynulého provozu na českých horách byla významná podpora, která by měla pozitivní vliv i na národní hospodářství.