V rámci setkání Komise Asociace krajů pro cestovní ruch informovali zástupci České unie cestovního ruchu o dopadech energetické krize na podnikatele v cestovním ruchu, a to i s ohledem na připravovanou podzimní a zimní část sezóny.

Výstupem jednání je mj. požadavek na Vládu ČR, aby jednotlivé programy ministerstev na úspory na energie byly aplikovatelné i na segment cestovního ruchu. Rada Asociace krajů ČR podpořila návrh České unie CR.

Mezi návrhy usnesení byly navrženy body:

  • Predikovatelnost opatření a cen pro podnikatele v cestovním ruchu
  • Zásah ve prospěch subjektů, které jsou významným způsobem závislé na energiích
  • V případě restriktivních opatření jednání o kompenzacích
  • Uzavřením škol z důvodu úspor znamená zásah do zimních dovolených – dopad do celého segmentu
  • Zacílení programů ministerstev pro segment cestovního ruchu.