Děkujeme všem za zájem o podporu Ukrajiny a vyjádření solidarity s ukrajinskými uprchlíky.
Česká unie cestovního ruchu upozorňuje podnikatele, kteří se chtějí podílet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany, na možnost využít již stávající koordinované aktivity.

Z důvodu již velkého tříštění dílčích aktivit v této oblasti na podporu Ukrajiny, Česká unie cestovního ruchu nevytváří svůj samostatný projekt a partnersky podporuje aktivity Ministerstva vnitra ČR a Hospodářské komory ČR.

Pokud máte k dispozici nabídky pomoci, můžete se obrátit na dílčí kontakty/dotazníky.

Ministerstvo vnitra ČR:

Hospodářská komora ČR:

Případně můžete se obrátit na email Hospodářské komory ukrajina@komora.cz. Zde je nabídka tříděna dle typu služby a předávána na konkrétní pomoc. Další informace na: https://komora.cz/situaceukrajina/

Současně upozorňujeme na důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině, ty najdete na webu MV (https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx)

DĚKUJEME VŠEM, ČESKÁ UNIE CESTOVNÍHO RUCHU