Praha 23. dubna 2021Česká vláda nadále likviduje podnikatele v cestovním ruchu. Nový systém balíčků, na jejichž základě bude probíhat rozvolňování, nebyl s Českou unií cestovního ruchu, největším spolkem v oblasti cestovního ruchu, vůbec konzultován a opětovně neodráží specifika cestovního ruchu. Podnikatelé stále zůstávají v nejistotě a agonie se prodlužuje. „Vláda navíc vůbec nereflektuje to, aby umožnila očkovaným a čerstvě post covidovým klientům neomezený přístup ke službám, jak mnohokrát avizovala,“ říká Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu.

1.     Návrh představený vládou je pro nás novinkou a nebyl s námi, jako největším spolkem v oblasti cestovního ruchu, vůbec konzultován.

2.     Návrh sice definuje, která odvětví budou otevřena, ale není jasné kdy. Návrat do normálu bude dlouhý a předložené návrhy s podmínkami otevření budou pro řadu provozovatelů nerentabilní. S ohledem na vládou nastavené kompenzace se podnikatelům nevyplatí něco dělat, aby se náhodou nepřipravili o možnost čerpat kompenzace.

3.     Vláda vůbec nereflektuje to, aby umožnila očkovaným a čerstvě post covidovým klientům neomezený přístup ke službám, jak mnohokrát avizovala.

4.     Vládou představený návrh jenom prodlouží nejistotu jak na straně poskytovatelů služeb cestovního ruchu, tak i na straně klientů a podkopává poslední články naděje přežití v cestovním ruchu.

5.   Řada profesních organizací pro své obory připravila hygienické plány rozvolnění, které chrání podnikatele, pracovníky i návštěvníky. Tyto plány zaručují bezpečnost i rentabilitu provozu. Vše dostala vláda a ministři a nikdo je nezohlednil.

6.  Nejvyšší správní soud a jeho rozhodnutí o zrušení posledního opatření Ministerstva zdravotnictví jenom ukázal, jak chaoticky jsou přijímána vládní opatření a jak těžké je pro všechny se v nich orientovat.

Česká unie cestovního ruchu je hluboce zklamaná amatérským jednáním vlády při rozvolňování v oblasti cestovního ruchu. Chaotické přijímání vládních opatření, v nichž je velmi obtížné, často i nemožné, se orientovat, potvrzuje i čerstvé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil poslední opatření Ministerstva zdravotnictví. Vyzýváme vládu: Nenechte cestovní ruch padnout!