Asociace českých cestovních kanceláří a agentur se stala 16. členem České unie cestovního ruchu, z.s. , největšího nezávislého sdružení cestovního ruchu v České republice.

“Pro Českou unii cestovního ruchu je příchod dalšího významného člena důležitým krokem. Rozšiřování členské základny nás posiluje a zvyšuje šance unie na úspěch při hájení zájmů nejen svých členů, ale i odvětví jako celku,” komentuje vstup AČCKA do České unie cestovního ruchu její viceprezident Martin Plachý.

“Tržby cestovních kanceláří spadly během letošního roku o více než 90 %. Věřím, že naše členství v unii přispěje k prosazení zájmů, které jsou životně důležité nejen pro cestovní kanceláře, ale pro všechny obory v cestovním ruchu a také pro mnoho návazných profesí,”říká Roman Škrabánek, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, která sdružuje 280 cestovních kanceláří a agentur.

Česká unie cestovního ruchu dnes reprezentuje 16 profesních sdružení, v nichž je členem více než 7 780 subjektů, které reprezentují 181 000 pracovních míst. Unie tak pokrývá výraznou většinu odvětví, v němž v České republice ještě na jaře letošního roku pracovalo 250 000 lidí a které v roce 2019 generovalo 3 % HDP.

Medailonek AČCKA

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu s dlouholetou tradicí. Sdružuje primárně české cestovní kanceláře a agentury, ale přidruženými členy AČCKA se mohou stát i zahraniční CK, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy nabízející služby cestovním kancelářím, kterými jsou např. pojišťovny, dopravci apod.

Asociace hájí hospodářské zájmy svých členů, přispívá k jejich informovanosti, podporuje jejich činnost a profesní prestiž. AČCKA spolupracuje s obdobnými organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami cestovního ruchu, s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty. Zástupci AČCKA jsou členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě odborných zákonů a připomínkují zákony související. Asociace klade velký důraz na etiku podnikání. Pro své členy AČCKA každoročně pořádá kongres, dále připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje informační a poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího.

www.accka.cz