Praha, 13. 10. 2020

Fórum cestovního ruchu připravilo nový „Záchranný plán cestovního ruchu ČR COVID 2020“ pro druhou vlnu epidemie. Jsme pevně přesvědčeni, že společnou prioritou podnikatelů i vlády musí být zachování 250 000 pracovních míst v oboru, který ještě v roce 2019 generoval 3 % HDP. Jestli má mít cestovní ruch úspěšnou budoucnost, nestane se tak bez účinné podpory těch, kdo v cestovním ruchu podnikají, protože právě oni vytvářejí pracovní místa a platí odvody do veřejných rozpočtů. Obor, extrémně postižený bez sebemenšího vlastního zavinění, si to bezesporu zaslouží.  

Cestovní ruch je v České republice kontinuálně paralyzován již osm měsíců. Po krátkodobém uvolnění omezujících nařízení v letních měsících, které pomohlo pouze některým segmentům cestovního ruchu, začala vláda v září opět omezovat ekonomické aktivity podnikatelů. Nyní ale dochází k úplnému zastavení domácího, příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. Subjekty podnikající v cestovním ruchu tak opět nemají žádné tržby.  A to vše na prahu zimní sezóny, která je po dobu následujících pěti měsíců příjmově nejslabším obdobím v cestovním ruchu. „Podnikatelé v cestovním ruchu nemohou za stávající situace obchodně přežít a zachovat většinu z původních 250 000 pracovních míst bez dostatečných podpůrných opatření. Osud odvětví je nyní v rukou vlády,“ říká Viliam Sivek, prezident Fóra cestovního ruchu.

Ke čtrnáctému říjnu, kdy nabudou účinnosti nová omezující opatření, je situace v cestovním ruchu v České republice kritická. Restaurace se znovu zavírají. Obsazenost hotelů se pohybuje na úrovni 8-12%, v Praze a dalších velkých městech je to pod 5 %. Celá řada hotelů musela úplně zavřít. Tržby cestovních kanceláří a agentur spadly během letošního roku o více než 90 %, kromě toho mají blokováno v zahraničí 1,5 miliardy korun na zálohových platbách. Obrovské ztráty utrpěly také trvale provozované bazény a akvaparky, které nebudou mít prostředky na obnovení provozu. Všechny kongresy, konference a další společenské akce jsou opět rušeny. Průvodci a další živnostníci v oboru cestovního ruchu přišli o práci.

Fórum cestovního ruchu proto vyzývá jménem svých členů vládu a parlament České republiky k přijetí následujících opatření Záchranného plánu cestovního ruchu České republiky, který předkládáme níže.

Garanti:
Viliam Sivek, prezident Fóra cestovního ruchu
Martin Plachý, viceprezident Fóra cestovního ruchu

Kontakt pro média:
Stance Communications, Kristýna Válková (kristyna.valkova@stance.cz; mobil: 724 527 667)

Celé opatření naleznete zde.